Klara dansar på cabarén, snart är det skolavslutning och gymnasiet väntar. Du är så duktisch Klara!
Klara, dans,