image756
De här gröna pärlorna kunde jag inte motstå.
image757
Andreas tyckte det var dags att köpa tulpaner.
image758
Jag har bestämt mig för att den nya lampan är helt i min smak.

av min favorit Sören Kierkegaard.

Om jag vill lyckas med att föra en
människa mot ett bestämt mål måste jag
först finna henne där hon är och börja just där.

Den som inte kan det lurar sig själv när
hon trir att hon kan hjälpa andra.

För att hjälpa någon måste jag visserligen
förstå mer än vad han gör men först och
främst förstå det han förstår.

Om jag inte kan det så hjälper det inte att
jag kan mer och vet mer.

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så
beror det på att jag är fåfäng och
högmodig och egentligen vill bli beundrad
av den andre istället för att hjälpa honom.

All äkta hjälpsamhet börjar med
ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och
därmed måste jag förstå att detta med att
hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna.
Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa.
med Johnny Cash. Jag fortsätter att förundras över Youtube. Alla favoriter, gamla och nya, man kan hitta. Jag har aldrig sett den här videon förut, men hört låten desto fler gånger. Jag har alltid gillat Johnny Cash men tycker att de senaste skivorna innan han dog är de bästa; de som producerades av Rick Rubin. Avskalt och enkelt men ändå så rikt och nyanserat.
http://youtube.com/watch?v=JUbCeRuhMvU