"Ty det är sant att om i detta land man bryter seden
och inte ständigt kacklar likadant som alla andra kycklingar i redet
men går sin egen väg med stort besvär
förgäter fulheten för allt det sköna
då kacklar alltid någon gammal höna
om hur förfärligt lättsinnig man är."
(ur Sjuttonde balladen av Evert Taube).
Hur sant är inte det! Herman, som jag skrev beundrande om i förra inlägget, har nu fått erfara detta. Han har fått en tsunami av av arga kommentarer och mejl för att han nändes kritisera prinsessans namn. Ack ack! Man ska kackla i takt! Inte vara avvikande! Tyck som alla andra! Eller - åtminstone, säga som alla andra. Jag älskar Sverige - men det här draget av konformitetstryck är verkligen ruggigt.
Bort det!
Lyssna på Torsten när han sjunger Sjuttonde balladen här:
Thorsten Flinck,