Artikeln i DN om att att allt fler svenskar får lov att sova med bettskena i munnen avslutas så här:
"-Läser du folkhälsoundersökningarna så visar de att medan folkhälsan på de hela taget förbättras, så tar unga kvinnor mera stryk. De blir generaldirektörer och företagsledare och hamnar på förstasidan i Amelia, men de betalar ett pris. Genom att bita ihop."
Så är det nog.
Männen håller på att bli fler än kvinnorna i Sverige, också. En helt ny situation. Kan det hänga ihop med den ökande bettskeneanvändningen hos kvinnor kanske?
Inte bettskenor.
Bettskena,