1021 inlägg har det blivit sedan jag började blogga i januari 2007. Det är roligt att ha den här dokumentationen över vardagen, dagarna som kom och gick... Lite känns det nog som att bloggen hjälper till att fånga ögonblicket och sätta in det i ett sammanhang av tankar och bilder.